Droga Krzyżowa - bogata tradycja

scenariusz rozważań drogi krzyżowejChyba każdy słyszał o Drodze Krzyżowej, która jest nabożeństwem, w którym nawiązuje się do męki Jezusa Chrystusa. Odprawia się ją przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu. Składa się na drogę krzyżową 14 stacji, jednak nie wszystkie mają swoje udokumentowanie w ewangeliach. Tam znajdziemy tylko 9 ze wszystkich stacji, które tradycyjnie składają się na drogą krzyżową. Już od podstaw chrześcijaństwa czczono ślady Męki Chrystusa. To w okresie wypraw krzyżowych trwających w drugiej części średniowiecza przygotowano stacje Drogi Krzyżowej na terenie Jerozolimy.

Już od średniowiecza w Europie czczono nabożeństwo drogi krzyżowej. Wszystkim zależało na tym, by męce Chrystusa oddawać jak największą cześć. Na wielki rozwój Drogi Krzyżowej wpłynęły odpusty, które za jej odprawianie gwarantował Watykan. Dzięki staraniom zakonu franciszkanów po raz pierwszy mogliśmy słyszeć o takich odpustach. W 1931 roku Pius XI pozwolił na to, by drogę krzyżową odprawiać chorym oraz więźniom pod krzyżem. Powstanie drogi krzyżowej trzeba oczywiście wiązać z pragnieniem czczenia Chrystusa oraz Jego męki.

Chodzi o to, by nabożeństwo uświadamiało cierpienie jakie musiał przetrwać Chrystus. W kulminacyjnym momencie nabożeństwa możemy jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem oraz poczuć reakcję, która nastąpiła w momencie śmierci na krzyżu. Czujemy coś ogromnego, jednak w rzeczywistości nie jesteśmy w stanie opisać co to jest. Do dobrego przeżywania drogi krzyżowej mogą przysłużyć się dobrze przygotowane rozważania. Gdy słuchamy rozważań możemy je w pewien sposób dopasować do swojego życia i jeszcze lepiej je przeżywać. Uczestnicząc w Drodze Krzyżowej możemy mieć pewność, że lepiej przeżyjemy mękę Chrystusa.